Een conflict is een botsing tussen waarheden die niet in hetzelfde verhaal passen. Wie een mediator zoekt heeft doorgaans raad nodig bij een conflict waar hij zelf niet uitkomt. Vertrouwde oplossingen werken niet meer.


Bij meditation gaat het om het vinden van een oplossing die recht doet aan de belangen van beide partijen. Het creëren van een gespreksklimaat waarbinnen een oplossingsgericht gesprek mogelijk is vormt hierbij het fundament.

 

Uit de praktijk

‘Ik ben weer bij machte om..., in plaats van machteloos. Dat geeft mij innerlijke rust.’


‘Ik heb ontdekt dat ik alleen die dingen kan veranderen die binnen mijn invloedssfeer liggen. Al het andere is verspilde moeite en een conflict niet waard.’


‘Ik voelde mij opgesloten in een conflict met een collega. Nu kan ik mij zakelijker opstellen.’


‘Ik liep vast in mijn eigen onvermogen om het op mijn werk prettig te maken. De situatie is niet veranderd maar het lukt mij om er zelf anders mee om te gaan: ik neem de vrijheid om duidelijk stelling te nemen en laat het niet meer tot een conflict escaleren.’


‘Het lukt me beter om mijn eigen mening vast te houden en zonder verwijten te zeggen wat ik ervan vind.’


Meer informatie

www.nmi-mediation.nl

Overbruggen van tegenstellingen