Met behulp van de zelfkonfrontatiemethode (ZKM) onderzoek je welke ervaringen in je leven een sleutelrol hebben gespeeld en welke invloed deze ervaringen hebben in je huidige leven en werk.


De ZKM is een persoonlijkheidsonderzoek dat stimuleert tot reflectie. In dialoog verken je hoe je op verschillende levensgebieden functioneert om zo te ontdekken waar je kracht ligt en wat zou kunnen uitdagen.


Stapsgewijs bekijk je belangrijke ervaringen tijdens je leven. Zo ontstaat er een ordening van deze ervaringen en krijg je inzicht in de daarin meespelende motieven en hoe deze doorwerken in het nu. De ZKM is zeer geschikt als je meer inzicht wilt krijgen in jouw drijfveren en kwaliteiten.

Zelfkonfrontatiemethode

Een methode voor het versterken van draagkracht en het vergroten van welbevinden.


Wat kan de ZKM opleveren?

Met de ZKM is het volgende te bereiken:

  1. verhelderen van ambities

  2. verdiepen van het zelfbeeld

  3. ontdekken van nieuw perspectief

  4. zicht op oorzaken van problemen

  5. helder krijgen van keuzes

  6. verhogen van levenslust


Uit de praktijk

‘Ik was mezelf gaandeweg verloren. Nu heb ik weer de moed om trouw te zijn aan mezelf en mijn eigen koers te volgen.’


‘Ik voelde mij niet krachtig genoeg om mezelf te profileren en gaf het veroveren van een plek snel op. Vanuit meer zelfvertrouwen gaat dat nu haast vanzelf.’


‘Ik ben meer mezelf en neem de vrijheid om zelf te kiezen in plaats van me aan te passen.’

Verbinding heden, verleden en toekomst

zelfkonfrontatiemethode